ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ ROWENTA FS-9100025874
34504902

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΦΥΣΟΥΝΑ 1200W ΤΡΙΒΑΘΜΙΟ
34505001

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ 1400W ΧΩΝΙ
34505002

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ 1800W
34505003

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ 1400W
34505004

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ 1400W
34505005

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ DELONGHI PHILIPS 1600W
34505006

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ DELONGHI PHILIPS 1300W
34505007

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ 2000W
34505008

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ 2200W
34505009

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΦΥΣΟΥΝΑ 1000W ΔΙΒΑΘΜΙΟ
34505010

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ 1200W
34505011

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΟΝΤΟ 14CM 1000W
34505012

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ 1400W
34505013

Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφής