ΦΙΛΤΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ SAMSUNG DA02-00060B

Κωδικός: 76207709

Τα ονόματα των κατασκευαστών και τα νούμερα των μοντέλων αναφέρονται μόνο για αναγνωριστική χρήση
Καλάθι
Περιγραφη

ΦΙΛΤΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ SAMSUNG DA02-00060B

OR.CODES: DA02-00060B , DA0200060B , DA02-00072A , DA0200072A , DA02-90106B , DA0290106B , DA02-90106E , DA0290106E , DA02-90106F , DA0290106F , DA02-90106K , DA0290106K

MODELS:

SAMSUNG          BCD-252NIVR

SAMSUNG          RS19BRDW5/XSC

SAMSUNG          S29BHCSWQN/XSA

SAMSUNG          RS20BRPS5/XET

SAMSUNG          RS20VQPS5/XEG             

SAMSUNG          RS20BRHS5/XEO              

SAMSUNG          RS20CRHS5/XEO              

SAMSUNG          RS20NRPS5/XET               

SAMSUNG          RS20BRPS5/XEG              

SAMSUNG          SR42     

SAMSUNG          S42BMCSWQL/CAF

SAMSUNG          SR-42NMB         

SAMSUNG          SR42NMA

SAMSUNG          S42AMCSWQN/XEH       

SAMSUNG          SR42NXA            

SAMSUNG          SR429 FRIGO     

SAMSUNG          SR42NHRGHL-SIE

SAMSUNG          SD352H-L 1U2  

SAMSUNG          SR43     

SAMSUNG          SR43NXA            

SAMSUNG          SR435W03MS/01             

SAMSUNG          S43BHCSWQN/XEC

SAMSUNG          SR-43NXB           

SAMSUNG            RS27KGRS1/XET

SAMSUNG          RS27KGRS          

SAMSUNG          RS27KAMS1/XEN            

SAMSUNG          RS27FANS1/BUL              

SAMSUNG          RS27FASW2/ZAM

SAMSUNG          SR38     

SAMSUNG          S38BMCSWQN/XEH       

SAMSUNG          SR38NMB           

SAMSUNG          SR38XNA            

SAMSUNG          RT52EATG1/XEK RT52EATG         

SAMSUNG          RT52EAMS1/XET              

SAMSUNG          RT52EASW1/XEF              

SAMSUNG          RT52EATG1/XET               

SAMSUNG          RT52EATG1/BUS

SAMSUNG          RT52EATG          

SAMSUNG          RT52EASW1/CAF             

SAMSUNG          RS23     

SAMSUNG          RS23FCMS1/XEN             

SAMSUNG          RS23FPSM1/XEN             

SAMSUNG          RS23FCMS1/DOR            

SAMSUNG          RS23KPSM1/XEN             

SAMSUNG          RS23FASM         

SAMSUNG          RS23FGRS1/DOR             

SAMSUNG          RS23FGRS1/XET               

SAMSUNG          RS23FCMS          

SAMSUNG          RT54ZMVB1/XES             

SAMSUNG          RT54QBPN1/XEF

SAMSUNG          RT57EASM

SAMSUNG          RT57EAMS         

SAMSUNG          RT57EATG          

SAMSUNG          RT57EAMS1/XEF              

SAMSUNG          RT57EATG1/XET RT57EATG         

SAMSUNG          RT57EASM1/XEF              

SAMSUNG          RT57EASW SR52               

SAMSUNG          RT57EAMS1/XET              

SAMSUNG          RT57EASW1/XEF              

SAMSUNG          RT57EA                

SAMSUNG          RT57EASW1/ABS             

SAMSUNG          SS22SP2/XEG

SAMSUNG          SR-S2229CSS     

SAMSUNG          SR-S2029CSS SS20SP1/XEF          

SAMSUNG          S24AHESWQN/XEF

SAMSUNG          SR-S24FTA          

SAMSUNG          S24CHPSGQN/XEG

SAMSUNG          SR-S24FTBS        

SAMSUNG          SS22WG1XEG

SAMSUNG          SR-S2228D          

SAMSUNG          SS20WH1/NSI

SAMSUNG          SR-S2028DVW  

SAMSUNG          SS20WH1/XEU

SAMSUNG          SR-S2026CVW   

SAMSUNG          SS20SP1/XEN

SAMSUNG          SR-S2028CSS     

SAMSUNG          SS20SR2/XEE

SAMSUNG          SR-S2029GRS    

SAMSUNG          SR-S25DTA         

SAMSUNG          SR-S25FTA          

SAMSUNG          SR-S25NTA         

SAMSUNG          SR-S26NTA         

SAMSUNG          RT30MASW1/XEH           

SAMSUNG          RSH1DEIS1/XEF                

SAMSUNG          RSH1DTMH1/XEF            

SAMSUNG          RSH5UEPN1/XEF             

SAMSUNG          RSH7PNPN1/XEF             

SAMSUNG          RSH1FEIS1/XEF                 

SAMSUNG          RSH1FTMH1/XEF             

SAMSUNG          RSH1DTPE1/XEN              

SAMSUNG          RSH7GNSP1/XEF             

SAMSUNG          RSH1PTPE1/XEG              

SAMSUNG          RSH1FTSW1/XEF              

SAMSUNG          RT59PBPN1/XEF              

SAMSUNG          RT59ZMVB1/XES             

SAMSUNG          RT59ZBMT1/XES

SAMSUNG          RT59ZBMT          

SAMSUNG          RT59QBPN1/XES              

SAMSUNG          RT59WBTS1/XEF

SAMSUNG          RT59WBTS          

SAMSUNG          RT59QBVB1/XES              

SAMSUNG          RT59WBSM1/XEF            

SAMSUNG          RT59NBPN1/XEF              

SAMSUNG          RT59WMSW1/XEF          

SAMSUNG          RL4363FBASL/EF              

SAMSUNG          RL40UGVG1/XEG            

SAMSUNG          RL40HGPS1/XEG              

SAMSUNG          RL40LDSW1/XES              

SAMSUNG          RT62KCMT1/XET              

SAMSUNG          RT62KATG1/XET              

SAMSUNG          RT62KCSM1/XET              

SAMSUNG          RT62ZAMT1/XET              

SAMSUNG          RT62ZANB1/XET              

SAMSUNG          RT62VANB1/XET              

SAMSUNG          RT62K7515SL/ES

SAMSUNG          RT62K7515SL     

SAMSUNG          RT62VATG1/XET              

SAMSUNG          RS7778FHCSL/EF              

SAMSUNG          RS7778FHCSR/EF                             

SAMSUNG          RS7768FHCSL/EF                              

SAMSUNG          RS7768FHCSL/EF                              

SAMSUNG          RS7778FHCSR/EF                             

SAMSUNG          RS7768FHCSR/EF                             

SAMSUNG          RS7778FHCSL/EF                              

SAMSUNG          RT63PBPN1/XEF                              

SAMSUNG          RT63VBMT         

SAMSUNG          RT63PBVB1/XES               

SAMSUNG          RT63PBPN1/XES

SAMSUNG          RT63VMVB1/XES             

SAMSUNG          RT63VBSM1/XES

SAMSUNG          RT63VBSM         

SAMSUNG          RT63VBSM1/XEF