ΚΑΝΑΤΑ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ BRAUN KFK500 10 ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΦΕ 0X63104705

Κωδικός: 01498150

Τα ονόματα των κατασκευαστών και τα νούμερα των μοντέλων αναφέρονται μόνο για αναγνωριστική χρήση
Καλάθι
Περιγραφη

ΚΑΝΑΤΑ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ BRAUN KFK500 10 ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΦΕ 0X63104705 

OR.CODES: 0X63104705 , AX13210011 , KFK500 , 63104705 , 63104704 , 3104709 , BRSC011 

MODELS:

BRAUN              3104                       KF500 AROMAPASSION

BRAUN              0X64087727           KF 500 AROMASTER         

BRAUN              0X64087726           KF 500 AROMASTER         

BRAUN              0X63104701           KF 500 AROMAPASSION                 

BRAUN              0X63104700           KF 500 AROMAPASSION               

BRAUN              3104                       KF510 AROMAPASSION  

BRAUN              0X63104710           KF 510 AROMADELUXE  

BRAUN              0X63104715           KF 510 AROMADELUXE  

BRAUN              0X63104726           KF 510 AROMADELUXE  

BRAUN              0X63104755           KF 510 AROMADELUXE  

BRAUN              0X63104702           KF 510 AROMADELUXE  

BRAUN              0X63104758           KF 510 AROMADELUXE  

BRAUN              0X63104711           KF 510 AROMADELUXE

BRAUN              0X63104711           AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104710           AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104701           AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104702           AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X81269559           CaféHouse PurAroma KF 520 

BRAUN              0X63104755           AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104758           AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104751           CaféHouse PurAroma KF 520 

BRAUN              0X63104762           CaféHouse PurAroma KF 520 

BRAUN              0X63104763           CaféHouse PurAroma KF 520 

BRAUN              0X63104724           AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104713           AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104700           AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X81262962           CaféHouse PurAroma KF 520 

BRAUN              0X13211005           CaféHouse PurAroma KF 520 

BRAUN              0X13211050           CaféHouse PurAroma KF 520

BRAUN              0X63104714           AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104703           AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104740           AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63105701           AromaPassion time control, AromaDeluxe time control, CaféHouse 

BRAUN              3104  KF550          AROMAPASSION

BRAUN              0X63104757          KF 550 AROMAPASSION  

BRAUN              0X63104703          KF 550 AROMAPASSION                  

BRAUN              0X63104723          KF 550 AROMAPASSION                  

BRAUN              0X63104770          KF 550 AROMAPASSION                  

BRAUN              0X63104724          KF 550 AROMAPASSION                  

BRAUN              0X63104725          KF 550 AROMAPASSION                  

BRAUN              0X63104740          KF 550 AROMAPASSION                  

BRAUN              0X63104720          KF 550 AROMAPASSION                  

BRAUN              0X63104750          KF 550 AROMAPASSION                

BRAUN              0X81377745          CaféHouse PurAroma DeLuxe KF 570 

BRAUN              0X63104770          AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63105700          AromaPassion time control, AromaDeluxe time control, CaféHouse 

BRAUN              0X63104722          AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X81269570          CaféHouse PurAroma Plus KF 560 

BRAUN              0X81372098          CaféHouse PurAroma DeLuxe KF 570 

BRAUN              0X63104752          CaféHouse PurAroma Plus KF 560 

BRAUN              0X81262928          CaféHouse PurAroma DeLuxe KF 570 

BRAUN              0X63104750          AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X81372097          CaféHouse PurAroma Plus KF 560 

BRAUN              0X63104756          AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104757          AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104772          CaféHouse PurAroma Plus KF 560 

BRAUN              0X63104773          CaféHouse PurAroma Plus KF 560 

BRAUN              0X63105751          CaféHouse PurAroma Deluxe timer KF 590 

BRAUN              0X63104723          AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104725          AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X63104727          CaféHouse PurAroma DeLuxe KF 570 

BRAUN              0X63104720          AromaPassion, AromaDeluxe, CaféHouse 

BRAUN              0X81262966          CaféHouse PurAroma Plus KF 560 

BRAUN              0X63104753          CaféHouse PurAroma DeLuxe KF 570 

BRAUN              0X63104754          CaféHouse PurAroma DeLuxe KF 570 

BRAUN              0X13211006          CaféHouse PurAroma Plus KF 560/1 Black 

BRAUN              0X13211007          CaféHouse PurAroma DeLuxe KF 570/1 

BRAUN              0X13211026          CaféHouse PurAroma Plus KF 560/1 Black 

BRAUN              0X13211049          CaféHouse PurAroma Plus KF 560/1 Black 

BRAUN              0X13211048          CaféHouse PurAroma DeLuxe KF 570/1 

BRAUN              0X13211047          CaféHouse PurAroma Plus KF 560/1 Black 

BRAUN              0X13211046          CaféHouse PurAroma Plus KF 560 

BRAUN              0X13211045          CaféHouse PurAroma Plus KF 560

BRAUN              3105                      KF580

BRAUN              0X63105700          KF 580 AROMADELUXE    

BRAUN              0X63105713          KF 580 AROMADELUXE    

BRAUN              0X63105714          KF 580 AROMADELUXE    

BRAUN              0X63105715          KF 580 AROMADELUXE

BRAUN              0X63105701          KF 580 AROMADELUXE    

BRAUN              0X63105710          KF 580 AROMADELUXE    

BRAUN              0X63105711          KF 580 AROMADELUXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KF500 , KF510 , KF520 , KF550

KF560 , KF570 , KF580 , KF590