ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟY ΠΙΑΤΩΝ ZANUSSI 50228220005

Κωδικός: 10035702

Τα ονόματα των κατασκευαστών και τα νούμερα των μοντέλων αναφέρονται μόνο για αναγνωριστική χρήση
Καλάθι
Περιγραφη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟY ΠΙΑΤΩΝ ZANUSSI OR.CODE 50228220005 , 50249381000 , 50243995003 ,  1520166206 , 1520166214 , 1520166503

PNC       ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΡΚΑ
911811009   00   941778_1035 PRIVILEG
911812033   00   042053 9 PRIVILEG
911821092   00   ZKS0245W ZANKER
911821092   00   ZKS0245W ZANKER
911821092   00   ZKS0245W ZANKER
911821093   00   ZKS0245B ZANKER
911821093   00   ZKS0245B ZANKER
911821093   00   ZKS0245B ZANKER
911821094   00   ZKS0245S ZANKER
911821094   00   ZKS0245S ZANKER
911821094   00   ZKS0245S ZANKER
911821095   00   ZKS0245X ZANKER
911821095   00   ZKS0245X ZANKER
911821095   00   ZKS0245X ZANKER
911821096   00   DW6714 ZANUSSI
911831003   00   017307 0 PRIVILEG
911831006   00   DWS6804 ZANUSSI
911831007   00   DWS684 ZANUSSI
911831007   00   DWS684 ZANUSSI
911831007   01   DWS684 ZANUSSI
911831008   00   GW3741 ZANKER
911831008   00   GW3741 ZANKER
911831008   01   GW3741 ZANKER
911831009   00   CMS741 MARIJNEN
911831009   01   CMS741 MARIJNEN
911831010   00   067835 9 PRIVILEG
911831011   00   FAVG310 AEG
911831012   00   883618-1/1000 PRIVILEG
911831012   01   883618_1090 PRIVILEG
911831012   02   883618_1199 PRIVILEG
911831012   03   883618_10173 PRIVILEG
911831013   00   407096_1024 PRIVILEG
911831013   01   407096_1103 PRIVILEG
911831013   02   407096_1198 PRIVILEG
911831013   03   407096_10178 PRIVILEG
911831014   00   RS1P REX
911831015   00   DWS694 ZANUSSI
911831016   00   DWS663 ZANUSSI
911831016   01   DWS663 ZANUSSI
911831017   00   DWS410 ZANUSSI
911831017   01   DWS410 ZANUSSI
911831017   02   DWS410 ZANUSSI
911831023   00   CS16 CASTOR
911831024   00   763312_1047 PRIVILEG
911831028   00   ZKDW14 ZANKER
911831502   00   FAV403 AEG
911831504   00   DWS684 ZANUSSI
911831504   01   DWS684 ZANUSSI
911831504   01   DWS684 ZANUSSI
911831505   00   DW684 ZANUSSI
911831505   01   DW684 ZANUSSI
911831506   00   LV-6031 CORBERO
911831507   00   872969 1 PRIVILEG
911831515   00   DW683 ZANUSSI
911831515   00   DW683 ZANUSSI
911831515   01   DW683 ZANUSSI
911831516   00   F.2403 AEG
911831516   01   FAV2403 AEG
911831517   00   LV310 CORBERO
911831518   00   LV1241 CURTISS
911831518   01   LV1241 CURTISS
911831520   00   ULV124 URANIA
911831520   01   ULV124 URANIA
911831522   00   LVC31S CORBERO
911831523   00   DWS684 ZANUSSI
911831524   00   LVF122 FRANGER
911831525   00   DWS684 ZANUSSI
911832002   00   DW6826 ZANUSSI
911832003   00   DW6826M ZANUSSI
911832004   00   DWS6726 ZANUSSI
911832008   00   LVN267 FAURE
911832008   00   LVN267 FAURE
911832012   00   ESF610 ELECTROLUX
911832012   00   ESF610 ELECTROLUX
911832012   00   ESF610 ELECTROLUX
911832012   00   ESF610 ELECTROLUX
911832012   01   ESF610 ELECTROLUX
911832013   00   DWS686 ZANUSSI
911832013   01   DWS686 ZANUSSI
911832014   00   GW3752W ZANKER
911832014   00   GW3752W ZANKER
911832014   01   GW3752W ZANKER
911832015   00   GW3752B ZANKER
911832015   00   GW3752B ZANKER
911832015   01   GW3752B ZANKER
911832016   00   021305 8 PRIVILEG
911832017   00   LVS562 FAURE
911832018   00   ESF609 ELECTROLUX
911832019   00   DW695 ZANUSSI
911832019   01   DW695 ZANUSSI
911832020   00   ESF610 ELECTROLUX
911832020   01   ESF610 ELECTROLUX
911832021   00   066918 4 PRIVILEG
911832022   00   948276_8310 PRIVILEG
911832023   00   BFDW640W BLANCO
911832024   00   BFDW650S BLANCO
911832028   00   549670_1021 PRIVILEG
911832030   00   082743_1023 PRIVILEG
911832031   00   711847_1022 PRIVILEG
911832032   00   RS2P REX
911832033   00   RS2PN REX
911832034   00   RS2ZG REX
911832035   00   PS624 ZOPPAS
911832036   00   CS26 CASTOR
911832037   00   ESF611 ELECTROLUX
911832040   00   DWS685 ZANUSSI
911832041   00   F.2603 AEG
911832042   00   V1206 FAR
911832043   00   BFDW640W BLANCO
911832044   00   BFDW650S BLANCO
911832044   01   BFDW650S BLANCO
911832044   02   BFDW650S BLANCO
911832047   00   RS2 REX
911832048   00   DWS686 ZANUSSI
911832501   00   DW6645 - BIO ZANUSSI
911832502   00   DW6625 - BIO ZANUSSI
911832503   00   DW6635 - BIO ZANUSSI
911832507   00   FAV603 AEG
911832508   00   DW929W ZANUSSI
911832509   00   RS2P REX
911832510   00   RS2PN REX
911832511   00   PS625+P ZOPPAS
911832512   00   PSN625+P ZOPPAS
911832513   00   RS2ZG REX
911832514   00   LV-6042 CORBERO
911832515   00   PS625 ZOPPAS
911832516   00   PSN625 ZOPPAS
911833000   00   RT1NS REX
911833002   00   DWS6737 ZANUSSI
911833003   00   DW6837 ZANUSSI
911833004   00   DW6837M ZANUSSI
911833009   00   DW687 ZANUSSI
911833009   00   DW687 ZANUSSI
911833010   00   LVN386 FAURE
911833010   00   LVN386 FAURE
911833011   00   LVN366 FAURE
911833011   00   LVN366 FAURE
911833012   00   FAV806 AEG
911833013   00   ESF620 ELECTROLUX
911833013   00   ESF620 ELECTROLUX
911833013   00   ESF620 ELECTROLUX
911833013   01   ESF620 ELECTROLUX
911833014   00   RS3T REX
911833015   00   RS3TX REX
911833015   00   RS3TX BIO REX
911833016   00   RS3TGX REX
911833016   00   RS3TGX BIO REX
911833017   00   ESF619 ELECTROLUX
911833018   00   DW697 ZANUSSI
911833018   01   DW697 ZANUSSI
911833019   00   ESF620 ELECTROLUX
911833019   01   ESF620 ELECTROLUX
911833023   00   DWS935 ZANUSSI
911833025   00   RS3T REX
911833027   00   RS3T REX
911833028   00   RS3TX REX
911833029   00   RS3TGX REX
911833030   00   PS636 ZOPPAS
911833031   00   PSNR636 ZOPPAS
911833032   00   ESF619K ELECTROLUX
911833033   00   RP3 REX
911833034   00   RP3NR REX
911833035   00   LVC52P CORBERO
911833502   00   LV-6063 CORBERO
911834001   00   DW6849 ZANUSSI
911834003   00   RS3TXS REX
911834003   00   RS3TXS REX
911834003   00   RS3TXS REX
911834003   00   RS3TXS BIO REX
911834004   00   RS3TGS REX
911834004   00   RS3TGS BIO REX
911834006   00   RS3TNS REX
911834006   00   RS3TNS BIO REX
911834007   00   RS3TBS REX
911834007   00   RS3TBS BIO REX
911834008   00   PS637D+P ZOPPAS
911834009   00   PSX637D+P ZOPPAS
911834010   00   PS637D ZOPPAS
911834011   00   PSX637D ZOPPAS
911834011   00   PSX637D - BIO ZOPPAS
911834012   00   LVS764 FAURE
911834013   00   LVS766 FAURE
911834015   00   BFDW670S BLANCO
911834016   00   PS637D ZOPPAS
911834017   00   RS3TXS REX
911834018   00   RS3TGS REX
911834019   00   RS3TNS REX
911834021   00   PS637D ZOPPAS
911834022   00   PSX637DS ZOPPAS
911834023   00   F.2807 AEG
911834024   00   RS3TS REX
911834025   00   LVS766 FAURE
911834026   00   LL12B ELECTROLUX
911834026   01   LL12B ELECTROLUX
911834027   00   BFDW670S BLANCO
911834027   01   BFDW670S BLANCO
911834027   02   BFDW670S BLANCO
911834028   00   RT4 REX
911834029   00   RT4NR REX
911834030   00   RT4X REX
911834031   00   LL12X ELECTROLUX
911834031   01   LL12X ELECTROLUX
911834031   02   LL12X ELECTROLUX
911835001   00   PS637 ZOPPAS
911835002   00   PSNR637 ZOPPAS
911835003   00   PS637E ZOPPAS
911835003   01   PS637E ZOPPAS
911835004   00   PSNR637E ZOPPAS
911835004   01   PSNR637E ZOPPAS
911835501   00   PSN637+P ZOPPAS
911835502   00   PS637+P ZOPPAS
911835503   00   PSNR637 ZOPPAS
911835504   00   PS637 ZOPPAS
911836002   00   RTI90 REX
911836002   01   RTI90 REX
911836003   00   RTI90N REX
911836003   01   RTI90N REX
911836004   00   RTI90A REX
911836004   01   RTI90A REX
911836005   00   RTI90AX REX
911836005   01   RTI90AX REX
911838001   00   487964_10064 PRIVILEG
911838001   01   487964_10188 PRIVILEG
911838002   00   292327_10065 PRIVILEG
911838002   01   292327_10189 PRIVILEG
911841001   00   SSI361W JUNO SENKING (N-JS)
911841001   00   SSI361W JUNO
911841002   00   SSI361B JUNO SENKING (N-JS)
911841002   00   SSI361B JUNO
911841003   00   SSI361S JUNO SENKING (N-JS)
911841003   00   SSI361S JUNO
911841004   00   SSI361E JUNO SENKING (N-JS)
911841004   00   SSI361E JUNO
911841005   00   JSI4362W JUNO
911841005   00   JSI4362W JUNO
911841006   00   JSI4362B JUNO
911841006   00   JSI4362B JUNO
911841007   00   JSI4362S JUNO
911841007   00   JSI4362S JUNO
911841008   00   JSI4362E JUNO
911841008   00   JSI4362E JUNO
911841009   00   JSI5462W JUNO
911841009   00   JSI5462W JUNO
911841010   00   JSI5462B JUNO
911841010   00   JSI5462B JUNO
911841011   00   JSI5462S JUNO
911841011   00   JSI5462S JUNO
911841012   00   JSI5462E JUNO
911841012   00   JSI5462E JUNO
911841013   00   JSV4360 JUNO
911841013   00   JSV4360 JUNO
911841014   01   ZDM6814W ZANUSSI
911841015   01   ZDM6814B ZANUSSI
911841016   01   ZDM6814N ZANUSSI
911841017   01   ZDM6814X ZANUSSI
911841026   00   DI8108 ELEKTRO HELIOS
911841027   00   DW6814 ZANUSSI
911841027   01   DW6814 ZANUSSI
911841028   00   IGV643.3 KÜPPERSBUSCH
911841029   00   194105 3 PRIVILEG
911841030   00   194095 6 PRIVILEG
911841031   00   194115 2 PRIVILEG
911841032   00   DI8108 ELEKTRO HELIOS
911841033   00   017287 4 PRIVILEG
911841034   00   017280 9 PRIVILEG
911841035   00   017300 5 PRIVILEG
911841036   00   067633 8 PRIVILEG
911841037   00   067488 7 PRIVILEG
911841038   00   067677 5 PRIVILEG
911841039   00   ID6345B ZANUSSI
911841040   00   ID6345W ZANUSSI
911841041   00   ID6345S ZANUSSI
911841042   00   ID6345X ZANUSSI
911841043   00   ESI664B ELECTROLUX
911841044   00   ESI664W ELECTROLUX
911841045   00   ESI664K ELECTROLUX
911841046   00   ESI664X ELECTROLUX
911841047   00   ZKS0345B ZANKER
911841048   00   ZKS0345W ZANKER
911841049   00   ZKS0345S ZANKER
911841050   00   ZKS0345X ZANKER
911841051   00   ZOP32W ZANUSSI
911841053   00   IT463 REX
911841054   00   IP463B REX
911841055   00   IP463N REX
911841056   00   IP463X REX
911841057   00   P463B REX
911841058   00   P463N REX
911841059   00   ESI602W ELECTROLUX
911841060   00   ESI602B ELECTROLUX
911841061   00   ESI602X ELECTROLUX
911841064   00   DI8108 ELEKTRO HELIOS
911841065   00   JSI4363W JUNO
911841066   00   JSI4363B JUNO
911841067   00   JSI4363S JUNO
911841068   00   JSI4363E JUNO
911841069   00   DI8009 ELEKTRO HELIOS
911841069   01   DI8009 ELEKTRO HELIOS
911841070   00   IG643.3W KÜPPERSBUSCH
911841071   00   IG643.3B KÜPPERSBUSCH
911841072   00   IG643.3J KÜPPERSBUSCH
911841073   00   IG643.3E KÜPPERSBUSCH
911841074   00   IGV643.3 KÜPPERSBUSCH
911841076   00   ZOP34W ZOPPAS
911841077   00   ZOP34S ZOPPAS
911841078   00   ZOP34X ZOPPAS
911841079   00   ID6345A ZANUSSI
911841080   00   ESI664A ELECTROLUX
911841081   00   LVI470W ACEC
911841082   00   LVI470B ACEC
911841083   00   LVI470N ACEC
911841084   00   LVI470X ACEC
911841085   00   IG643.4 W KÜPPERSBUSCH
911841086   00   IG643.4B KÜPPERSBUSCH
911841087   00   IG643.4J KÜPPERSBUSCH
911841088   00   IG643.4E KÜPPERSBUSCH
911841089   00   IGV643.4 KÜPPERSBUSCH
911841094   00   DA6241 ZANUSSI
911841095   00   DA6141 ZANUSSI
911841095   01   DA6141 ZANUSSI
911841096   00   DI8510 ELEKTRO HELIOS
911841096   01   DI8510 ELEKTRO HELIOS
911841096   02   DI8510 ELEKTRO HELIOS
911841097   00   ZKS5634W ZANKER
911841098   00   ZKS5634S ZANKER
911841099   00   ZKS5634X ZANKER
911841100   00   ZKS5634A ZANKER
911841101   00   ZKS5634B ZANKER
911841106   00   ZDI6041W ZANUSSI
911841107   00   ZDI6041N ZANUSSI
911841108   00   ZDI6041X ZANUSSI
911841109   00   ZDI6041B ZANUSSI
911841110   00   RW700 ROSENLEW
911841501   01   ZDM6714W ZANUSSI
911841502   01   ZDM6714B ZANUSSI
911841503   01   ZDM6714N ZANUSSI
911841504   01   ZDM6714X ZANUSSI
911841505   00   ZTM6814 ZANUSSI
911841505   00   ZTM6814 ZANUSSI
911841505   01   ZTM6814 ZANUSSI
911841506   00   ID6345B ZANUSSI
911841506   00   ID6345B ZANUSSI
911841507   00   ID6345W ZANUSSI
911841507   00   ID6345W ZANKER
911841508   00   ID6345S ZANUSSI
911841508   00   ID6345S ZANUSSI
911841509   00   ID6345X ZANUSSI
911841509   00   ID6345X ZANUSSI
911841510   00   ESI664B ELECTROLUX
911841510   00   ESI664B ELECTROLUX
911841511   00   ESI664W ELECTROLUX
911841511   00   ESI664W ELECTROLUX
911841512   00   ESI664K ELECTROLUX
911841512   00   ESI664K ELECTROLUX
911841513   00   ESI664X ELECTROLUX
911841513   00   ESI664X ELECTROLUX
911841514   00   ZKS0345B ZANKER
911841514   00   ZKS0345B ZANKER
911841515   00   ZKS0345W ZANKER
911841515   00   ZKS0345W ZANKER
911841516   00   ZKS0345S ZANKER
911841516   00   ZKS0345S ZANKER
911841517   00   ZKS0345X ZANKER
911841517   00   ZKS0345X ZANKER
911841527   00   DW684 ZANUSSI
911841527   00   DW684 ZANUSSI
911841527   01   DW684 ZANUSSI
911841528   00   LV-6041I CORBERO
911841528   01   LV6041I CORBERO
911841528   02   LV6041I CORBERO
911841529   00   ZOP32W ZOPPAS
911841529   00   ZOP32W ZOPPAS
911841530   00   DI8009 ELEKTRO HELIOS
911841531   00   LVI460 FAURE
911841532   00   IT463 REX
911841534   00   T4 REX
911841535   00   T4 REX
911842002   00   DTI6726 ZANUSSI
911842002   01   DTI6726 ZANUSSI
911842003   00   ZTM6825 ZANUSSI
911842003   01   ZTM6825 ZANUSSI
911842010   00   ESF610 ELECTROLUX
911842010   00   ESF610 ELECTROLUX
911842010   00   ESF610 -BIO ELECTROLUX
911842011   00   DW6826 ZANUSSI
911842011   01   DW6826 ZANUSSI
911842012   00   RW611TE ROSENLEW
911842015   00   DI8209 ELEKTRO HELIOS
911842015   01   DI8209 ELEKTRO HELIOS
911842016   00   LVI560N FAURE
911842017   00   LVI560W FAURE
911842018   00   ZDM6925N ZANUSSI
911842019   00   ZDM6925W ZANUSSI
911842020   00   059897 9 PRIVILEG
911842021   00   059896 1 PRIVILEG
911842022   00   059898 7 PRIVILEG
911842023   00   BSDW640S BLANCO
911842024   00   IT66/3 REX
911842025   00   656478_8363 PRIVILEG
911842026   00   918945_8362 PRIVILEG
911842027   00   317912_8364 PRIVILEG
911842028   00   ZKS5620I ZANKER
911842031   00   ZT6755I ZANUSSI
911842032   00   ESL679I ELECTROLUX
911842033   00   BSDW640S BLANCO
911842033   01   BSDW640S BLANCO
911842033   02   BSDW640S BLANCO
911842034   00   P6B REX
911842035   00   P6N REX
911842036   00   P6M REX
911842037   00   P6X REX
911842504   00   DI8029 ELEKTRO HELIOS
911842504   01   DI8029 ELEKTRO HELIOS
911842504   02   DI8029 ELEKTRO HELIOS
911842505   00   T4 REX
911843001   00   ZKS5619W ZANKER
911843001   00   ZKS5619W ZANKER
911843002   00   ZKS5619B ZANKER
911843002   00   ZKS5619B ZANKER
911843003   00   ZKS5619S ZANKER
911843003   00   ZKS5619S ZANKER
911843004   00   ZKS5619X ZANKER
911843004   00   ZKS5619X ZANKER
911843009   00   ZDM6837 ZANUSSI
911843009   00   ZDM6837W ZANUSSI
911843010   00   ZDM6837B ZANUSSI
911843011   00   ZDM6837N ZANUSSI
911843012   00   ZDM6837X ZANUSSI
911843012   00   ZDM6837X ZANUSSI
911843013   00   017274 2 PRIVILEG
911843014   00   017273 4 PRIVILEG
911843018   00   ISX763 REX
911843019   00   ZDS6070X ZANUSSI
911843019   01   ZDS6070X ZANUSSI
911843020   00   ZKS5619SX ZANKER
911843021   00   SP763B REX
911843022   00   SP763N REX
911843023   00   SP763M REX
911843024   00   SP763X REX
911843025   00   ISX763 REX
911843028   00   ZKS5619AL ZANKER
911843029   00   ZKS5619W ZANKER
911843030   00   ZKS5619B ZANKER
911843031   00   ZKS5619S ZANKER
911843032   00   ZKS5619X ZANKER
911843033   00   ZKS5619SX ZANKER
911843034   00   ID6745B ZANUSSI
911843035   00   ID6745W ZANUSSI
911843036   00   ID6745S ZANUSSI
911843037   00   ID6745X ZANUSSI
911843038   00   ESI669B ELECTROLUX
911843039   00   ESI669W ELECTROLUX
911843040   00   ESI669K ELECTROLUX
911843041   00   ESI669X ELECTROLUX
911843042   00   S6X REX
911843043   00   T6 REX
911843044   00   ZKS5674W ZANKER
911843045   00   ZKS5674S ZANKER
911843046   00   ZKS5674X ZANKER
911843047   00   ZKS5674A ZANKER
911843048   00   T6 IMB CARTONE REX
911843501   00   IP863B-WRD REX
911843502   00   IP863M-WRD REX
911843503   00   IP863N-WRD REX
911843504   00   IP863X-WRD REX
911843505   00   SP763B REX
911843506   00   SP763M REX
911843507   00   SP763N REX
911843508   00   SP763X REX
911844001   00   IP863WRD/B REX
911844002   00   IP863WRD/N REX
911844003   00   IP863WRD/X REX
911844004   00   TP8B REX
911844005   00   TP8N REX
911844006   00   TP8X REX
911844032   00   LVI760W FAURE
911844033   00   LVI760N FAURE
911844034   00   LVI760X FAURE
911844501   00   IP863WRD/B REX
911844502   00   IP863WRD/N REX
911844503   00   IP863WRD/X REX
911846001   00   TT12E REX
911846001   01   TT12E REX
911846002   00   TT10E REX
911846002   01   TT10E REX
911846003   00   TT9E REX
911846005   00   TP12NE REX
911846005   01   TP12NE REX
911846006   00   TP12XE REX
911846006   01   TP12XE REX
911846007   00   TS12XE REX
911846007   01   TS12XE REX
911846008   00   TQ12A-NE REX
911846008   01   TQ12A-NE REX
911846009   00   TQ12A-AE REX
911846009   01   TQ12A-AE REX
911846010   00   TQ12A-GE REX
911846012   00   TQ12XE REX
911846012   01   TQ12-XE REX
911846013   00   E60LS-E REX-ELECTROLUX
911846013   01   E60LS-E REX-ELECTROLUX
911846013   02   E60LS-E REX-ELECTROLUX
911846014   00   TT9E REX
911846014   01   TT9E REX
911846015   00   TT10E REX
911846016   00   ZDT6894 ZANUSSI
911846016   01   ZDT6894 ZANUSSI
911847000   00   IT962WRDNS REX
911847002   00   ZTI6865 ZANUSSI
911847002   00   ZTI6865 ZANUSSI
911847002   01   ZTI6865 ZANUSSI
911847002   02   ZTI6865 ZANUSSI
911847007   00   ESL620 ELECTROLUX
911847007   00   ESL620 ELECTROLUX
911847007   00   ESL620 ELECTROLUX
911847007   00   ESL620 ELECTROLUX
911847007   01   ESL620 ELECTROLUX
911847007   02   ESL620 ELECTROLUX
911847008   00   IT963WRD REX
911847008   00   IT963WRD REX
911847009   00   IT563N REX
911847011   00   ZTI6050 ZANUSSI
911847011   01   ZTI6050 ZANUSSI
911847012   00   BIDW651 BLANCO
911847015   00   IT763WRD REX
911847016   00   IT963WRD REX
911847018   00   BIDW651 BLANCO
911847018   01   BIDW651 BLANCO
911847018   02   BIDW651 BLANCO
911847018   03   BIDW651 BLANCO
911847019   00   TT8E REX
911847021   00   T7 REX
911847021   01   T7 REX
911847022   00   TT8E REX
911847022   01   TT8E REX
911847024   00   KMV600 MULTI BRAND
911847024   01   KMV600 MULTI BRAND
911847025   00   ZDT6254 ZANUSSI
911847026   00   TT8E REX
911847027   00   ZDT6254 ZANUSSI
911847027   01   ZDT6254 ZANUSSI
911848001   00   705172_10067 PRIVILEG
911848001   01   705172_10203 PRIVILEG
911848002   00   828687_10068 PRIVILEG
911848002   01   828787_10204 PRIVILEG
911848003   00   467035_10069 PRIVILEG
911848003   01   467035_10205 PRIVILEG
911861062   00   545468 1\8312 PRIVILEG
911871055   00   IT56 REX