ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΩ ARISTON 1500W OR.CODE 052312

Κωδικός: 10106319

Τα ονόματα των κατασκευαστών και τα νούμερα των μοντέλων αναφέρονται μόνο για αναγνωριστική χρήση
Καλάθι
Περιγραφη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΩ ARISTON 1500W

OR.CODE C00052312 , 052312 , 482000026787

ARISTON-INDESIT C447EX 79223140000
ARISTON-INDESIT C448MX 79223150000
ARISTON-INDESIT C448MXA 79253360000
ARISTON-INDESIT C68MTX 79263590000
ARISTON-INDESIT C68MTXA 79263600000
ARISTON-INDESIT C758MTXAI 79253380000
ARISTON-INDESIT C758MTXI 79244100000
ARISTON-INDESIT CB7640EBC 79221560000
ARISTON-INDESIT CB7640EBL 79220200000
ARISTON-INDESIT CCTA630DCASAVO 70203460000 79203460000
ARISTON-INDESIT CCTA630DCASBLU 70203430000 79203430000
ARISTON-INDESIT CCTA630DCASIX 70203490000 79203490000
ARISTON-INDESIT CCTA940DCASAVO 70203600000 79203600000
ARISTON-INDESIT CCTA940DCASBLU 70203510000 79203510000
ARISTON-INDESIT CCTA940DCASIX 70203610000 79203610000
ARISTON-INDESIT CP649MTXUK 79269480000
ARISTON-INDESIT CPS6030TCASIX 79267670100
ARISTON-INDESIT CTA6030TCASCRF 79241880000
ARISTON-INDESIT FAR50BG 79189320000
ARISTON-INDESIT FAR50CO 79189300000
ARISTON-INDESIT FAR50EBG 79192950000
ARISTON-INDESIT FAR50ECO 79193050000
ARISTON-INDESIT FAR50EGH 79193020000
ARISTON-INDESIT FAR50EVR 79192980000
ARISTON-INDESIT FAR50GH 79189350000
ARISTON-INDESIT FAR50VR 79189390000
ARISTON-INDESIT FAR54EPFBG 79192970000
ARISTON-INDESIT FAR54EPFCO 79193070000
ARISTON-INDESIT FAR54EPFGH 79193040000
ARISTON-INDESIT FAR54EPFVR 79193000000
ARISTON-INDESIT FAR54PFBG 79189330000
ARISTON-INDESIT FAR54PFCO 79189310000
ARISTON-INDESIT FAR54PFGH 79189360000
ARISTON-INDESIT FAR54PFVR 79189400000
ARISTON-INDESIT FEFM60IXDX 79189520000
ARISTON-INDESIT FEFM60IXSX 79189530000
ARISTON-INDESIT FER60IX 79189540000
ARISTON-INDESIT FEX660BCIX 79189990000
ARISTON-INDESIT FEX660BLUIX 79190210000
ARISTON-INDESIT FEX660CFIX 79190060000
ARISTON-INDESIT FEX660CFRA 79190170000
ARISTON-INDESIT FEX660GACF 79190150000
ARISTON-INDESIT FEX660GAIX 79189930000
ARISTON-INDESIT FEX660IBCIX 79191920000
ARISTON-INDESIT FEX660IBCRA 79192170000
ARISTON-INDESIT FEX660IBLUIX 79192130000
ARISTON-INDESIT FEX660IBLURA 79192230000
ARISTON-INDESIT FEX660IBW 79191890000
ARISTON-INDESIT FEX660ICFIX 79192000000
ARISTON-INDESIT FEX660ICFRA 79192190000
ARISTON-INDESIT FEX660IIX 79191700000
ARISTON-INDESIT FEX660IVRIX 79192110000
ARISTON-INDESIT FEX660IVRRA 79192210000
ARISTON-INDESIT FEX660IX 79189780000
ARISTON-INDESIT FEX660VRIX 79190240000
ARISTON-INDESIT FEX660VRRA 79190230000
ARISTON-INDESIT FEX664IPFBCIX 79191930000
ARISTON-INDESIT FEX664IPFBCRA 79192180000
ARISTON-INDESIT FEX664IPFBLUIX 79192140000
ARISTON-INDESIT FEX664IPFBLURA 79192240000
ARISTON-INDESIT FEX664IPFCFIX 79192020000
ARISTON-INDESIT FEX664IPFCFRA 79192200000
ARISTON-INDESIT FEX664IPFIX 79191740000
ARISTON-INDESIT FEX664IPFVRIX 79192120000
ARISTON-INDESIT FEX664IPFVRRA 79192220000
ARISTON-INDESIT FEX664PFBCIX 79190010000
ARISTON-INDESIT FEX664PFBLUIX 79190220000
ARISTON-INDESIT FEX664PFCFIX 79190080000
ARISTON-INDESIT FEX664PFCFRA 79190190000
ARISTON-INDESIT FEX664PFIX 79189810000
ARISTON-INDESIT FEX664PFTBC 79190030000
ARISTON-INDESIT FEX664PFTCF 79190100000
ARISTON-INDESIT FEX664PFTIBCIX 79191950000
ARISTON-INDESIT FEX664PFTICFIX 79192050000
ARISTON-INDESIT FEX664PFTIIX 79191800000
ARISTON-INDESIT FEX664PFVRIX 79190260000
ARISTON-INDESIT FEX664PFVRRA 79190250000
ARISTON-INDESIT FEX665IMLFTBCIX 79191980000
ARISTON-INDESIT FEX665IMLFTCFIX 79192090000
ARISTON-INDESIT FEX665IMLFTIX 79191860000
ARISTON-INDESIT FEX665MLFCF 79190130000
ARISTON-INDESIT FEX665MLFIBCIX 79191970000
ARISTON-INDESIT FEX665MLFICFIX 79192080000
ARISTON-INDESIT FEX665MLFIIX 79191840000
ARISTON-INDESIT FEX665MLFIX 79189870000
ARISTON-INDESIT FEX665MLFTBW 79191900000
ARISTON-INDESIT FF665MLFNIBLUNI9 70192150000
ARISTON-INDESIT FF665MLFNIIXNI8 79191850000
ARISTON-INDESIT FLX800BC 79193430000
ARISTON-INDESIT FLX800BL 79193380000
ARISTON-INDESIT FLX800EBC 79191050000
ARISTON-INDESIT FLX800EBL 79190910000
ARISTON-INDESIT FLX800EIX 79190710000
ARISTON-INDESIT FLX800IXSM 79193530000
ARISTON-INDESIT FLX804EPFBC 79191180000
ARISTON-INDESIT FLX804EPFBL 79190980000
ARISTON-INDESIT FLX804EPFIX 79190770000
ARISTON-INDESIT FLX804PFBC 79193640000
ARISTON-INDESIT FLX804PFBCSTX2 79193670000
ARISTON-INDESIT FLX804PFBL 79193600000
ARISTON-INDESIT FMP776IXDX 79240980000 79240980100
ARISTON-INDESIT FMP776IXSX 79240990000
ARISTON-INDESIT FRV50BC 79189100000
ARISTON-INDESIT FRV50BW 79189070000
ARISTON-INDESIT FRV50CF 79189150000
ARISTON-INDESIT FRV50EBC 79191470000
ARISTON-INDESIT FRV50EBW 79191410000
ARISTON-INDESIT FRV50ECF 79191530000
ARISTON-INDESIT FRV50ERA 79191600000
ARISTON-INDESIT FRV50RA 79189190000
ARISTON-INDESIT FRV50VR 79189240000
ARISTON-INDESIT FRV54EPFBC 79191500000
ARISTON-INDESIT FRV54EPFBW 79191430000
ARISTON-INDESIT FRV54EPFCF 79191550000
ARISTON-INDESIT FRV54EPFRA 79191610000
ARISTON-INDESIT FRV54PFBC 79189110000
ARISTON-INDESIT FRV54PFBW 79189080000
ARISTON-INDESIT FRV54PFCF 79189160000
ARISTON-INDESIT FRV54PFRA 79189200000
ARISTON-INDESIT KP648MSBXD 79292940000
ARISTON-INDESIT KP648MSXD 79281160000
ARISTON-INDESIT LX800E2BC 79244430000
ARISTON-INDESIT LX800E2BL 79244440000
ARISTON-INDESIT LX804E2PFBL 79244470000
ARISTON-INDESIT LX804E2PFIX 79244450000
ARISTON-INDESIT LX804E2PFMR 79258120000
ARISTON-INDESIT MAGKITC1600CFIX 70203300000
ARISTON-INDESIT PSP120BCIXCRF 79227600000
ARISTON-INDESIT PSP120BLUIXCRF 79227590000
ARISTON-INDESIT PSP120GHIXCRF 79227610000
ARISTON-INDESIT PSP120GLIXCRF 79221280000
ARISTON-INDESIT PSP60BCIXCRF 79227630000
ARISTON-INDESIT PSP60BLUIXCRF 79227640000
ARISTON-INDESIT PSP60GHIXCRF 79227620000
ARISTON-INDESIT PSP60GLIXCRF 79227650000
ARISTON-INDESIT PSP64BCIXPRE 70203810000 79203810000
ARISTON-INDESIT PSP64BLUIXPRE 70203790000 79203790000
ARISTON-INDESIT PSP64GHIXPRE 70203830000 79203830000
ARISTON-INDESIT PSP64GLIXPRE 70203820000 79203820000
ARISTON-INDESIT PSP64TRIXPRE 70203800000 79203800000