ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ SAMSUNG AC240V-384OHM DA47-00109E

Κωδικός: 10207711

Τα ονόματα των κατασκευαστών και τα νούμερα των μοντέλων αναφέρονται μόνο για αναγνωριστική χρήση
Καλάθι
Περιγραφη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ SAMSUNG DA47-00109E

AC240V-384OHM

OR.CODE: DA47-00109E

MODELS:

Samsung              RT30DBSS            RT30DBSS1/BUL

Samsung              RT30GBMG         RT30GBMG2/SAH

Samsung              RT30GBSS            RT30GBSS1/CHA              

Samsung              RT30GBSW          RT30GBSW1/EUR

Samsung              RT30GBSW          RT30GBSW1/SAH            

Samsung              RT30GBSW          RT30GBSW2/SAH

Samsung              RT30GBTS            RT30GBTS1/CHA              

Samsung              RT30GBTS            RT30GBTS1/DAJ

Samsung              RT30GBTS            RT30GBTS1/XMA            

Samsung              RT30GBTS            RT30GBTS2/SAH

Samsung              RT30GCMB1       RT30GCMB1/BWT           

Samsung              RT30GCMG1      RT30GCMG1/BWT

Samsung              RT30GCMG2      RT30GCMG2/BWT          

Samsung              RT30GCSS            RT30GCSS1/XSH

Samsung              RT30GCSS1         RT30GCSS1/BWT             

Samsung              RT30GCSW          RT30GCSW1/BWT

Samsung              RT30GCSW          RT30GCSW1/EUR            

Samsung              RT30GCSW          RT30GCSW1/XEP

Samsung              RT30GCSW2       RT30GCSW2/BWT           

Samsung              RT30GCTS            RT30GCTS1/BWT

Samsung              RT30GHTS           RT30GHTS1/CHA             

Samsung              RT30GHTS           RT30GHTS1/DAJ

Samsung              RT30GKEB           RT30GKEB1/XSG              

Samsung              RT30GKSW          RT30GKSW1/GAR

Samsung              RT30GKSW          RT30GKSW1/HAG           

Samsung              RT30GKSW          RT30GKSW1/SUT

Samsung              RT30GLTS            RT30GLTS1/GAR              

Samsung              RT30GLTS            RT30GLTS1/SUT

Samsung              RT30GRMG         RT30GRMG1/BWT          

Samsung              RT30GRSW          RT30GRSW1/BWT

Samsung              RT30GRTS            RT30GRTS1/BWT             

Samsung              RT30GTSW          RT30GTSW1/XSG

Samsung              RT30MASB          RT30MASB1/MOH          

Samsung              RT30MASS          RT30MASS1/BLS

Samsung              RT30MASS          RT30MASS1/BUL             

Samsung              RT30MASS          RT30MASS1/GEN

Samsung              RT30MASS          RT30MASS1/MOH          

Samsung              RT30MASS          RT30MASS2/SUT

Samsung              RT30MASS(T)     RT30MASS1/MAR           

Samsung              RT30MASW        RT30MASW1/ATC

Samsung              RT30MASW        RT30MASW1/BLS            

Samsung              RT30MASW        RT30MASW1/CAF

Samsung              RT30MASW        RT30MASW1/DIN           

Samsung              RT30MASW        RT30MASW1/EUR

Samsung              RT30MASW        RT30MASW1/MOH        

Samsung              RT30MASW        RT30MASW1/SUT

Samsung              RT30MASW        RT30MASW1/XEH           

Samsung              RT30MASW        RT30MASW1/XET

Samsung              RT30MASW1/GEN         RT30MASW1/GEN          

Samsung              RT30MBSS           RT30MBSS1/EUR

Samsung              RT30MBSS           RT30MBSS1/MAR           

Samsung              RT30MBSS           RT30MBSS1/XEP

Samsung              RT30MBSS           RT30MBSS1/XSP              

Samsung              RT30MBSS           RT30MBSS2/MAR

Samsung              RT30MBSW         RT30MBSW1/EUR           

Samsung              RT30MBSW         RT30MBSW1/JMG

Samsung              RT30MBSW         RT30MBSW1/RAD           

Samsung              RT30MBSW         RT30MBSW1/SAC

Samsung              RT30MBSW         RT30MBSW1/XEP            

Samsung              RT30MBSW         RT30MBSW1/XSA

Samsung              RT30S                   RT30SRPN1/XSH

Samsung              RT30SASS            RT30SASS1/XME

Samsung              RT30SASS            RT30SASS1/XSE

Samsung              RT30SASS            RT30SASS1/XSS

Samsung              RT30SASS            RT30SASS1/XST

Samsung              RT30SASS            RT30SASS1/XSV

Samsung              RT30SASS            RT30SASS1/XTC               

Samsung              RT30SBSW           RT30SBSW1/XME

Samsung              RT30SCSS             RT30SCSS1/XSE

Samsung              RT30SCSS             RT30SCSS1/XSH

Samsung              RT30SCSS             RT30SCSS1/XST

Samsung              RT30SCSS2          RT30SCSS2/XTC

Samsung              RT30SCTS             RT30SCTS1/XSE

Samsung              RT30SCTS             RT30SCTS1/XTC

Samsung              RT30SDIS             RT30SDIS1/XME               

Samsung              RT30SDIS             RT30SDIS1/XSS

Samsung              RT30SDIS             RT30SDIS1/XSV

Samsung              RT30SRIH             RT30SRIH2/XSV

Samsung              RT30SRMG          RT30SRMG2/XME           

Samsung              RT30SRPN           RT30SRPN1/XSS

Samsung              RT30SRTS             RT30SRTS1/XTC

Samsung              RT30SRTS             RT30SRTS2/XME

Samsung              RT30SRTS             RT30SRTS2/XSV               

Samsung              RT30SSIS              RT30SSIS1/XME

Samsung              RT30SSIS              RT30SSIS1/XSE 

Samsung              RT30SSIS              RT30SSIS1/XSS

Samsung              RT30SSIS              RT30SSIS1/XSV 

Samsung              RT30SSIS              RT30SSIS1/XTC

Samsung              RT30SSIS1            RT30SSIS1/XST 

Samsung              RT30SSPN            RT30SSPN1/XSE

Samsung              RT30SSPN1         RT30SSPN1/XST               

Samsung              RT30SSPN1/XSH       RT30SSPN1/XSH

Samsung              RT30SSTS             RT30SSTS1/XME              

Samsung              RT30SSTS             RT30SSTS1/XSV

Samsung              RT30SSTS2           RT30SSTS2/XST

Samsung              RT30ST2               RT30STMG2/XST

Samsung              RT30STPN            RT30STPN1/XSV              

Samsung              RT30STPN            RT30STPN2/XME

Samsung              RT30STTS2           RT30STTS2/XST

Samsung              RT30SUIS             RT30SUIS1/XSE

Samsung              RT30SUIS             RT30SUIS1/XTC

Samsung              RT30SUPN           RT30SUPN1/XSE

Samsung              RT30SUPN1        RT30SUPN1/XST              

Samsung              RT30VASS            RT30VASS1/BUL

Samsung              RT30VASS            RT30VASS1/MAR            

Samsung              RT30VASS            RT30VASS1/MOH

Samsung              RT30VASS            RT30VASS2/BUL              

Samsung              RT30VASW          RT30VASW1/BUL

Samsung              RT30VASW          RT30VASW1/MOH          

Samsung              RT30VASW          RT30VASW2/BUL

Samsung              RT31SCSS             RT30SCSS1/XME              

Samsung              RT31SDSS            RT30SDSS1/XME

Samsung              RT321GBSW       RT30GBSW1/ZAM           

Samsung              RT331GBEW       RT30GBEW1/JUM

Samsung              RT331GBSS         RT30GBSS1/GAR             

Samsung              RT331GBSS         RT30GBSS1/SUT

Samsung              RT331GBSW       RT30GBSW1/AIE              

Samsung              RT331GBSW       RT30GBSW1/ATC

Samsung              RT331GBSW       RT30GBSW1/BDW          

Samsung              RT331GBSW       RT30GBSW1/SUT

Samsung              RT331GBTS         RT30GBTS1/SUT              

Samsung              RT331MAMG     RT30MAMG1/BLS

Samsung              RT331MASW      RT30MASW2/ATC           

Samsung              RT341GBSW       RT30GBSW1/JMG

Samsung              RT341MASW      RT30MASW1/JMG          

Samsung              RT34DBSS            RT34DBSS1/SAM

Samsung              RT34DBSS            RT34DBSS1/XEH               

Samsung              RT34DBSW          RT34DBSW1/SAM

Samsung              RT34DBTS            RT34DBTS1/SAM             

Samsung              RT34DKPN           RT34DKPN1/XPE

Samsung              RT34DKSW          RT34DKSW1/XPE             

Samsung              RT34DKTS            RT34DKTS1/XPE

Samsung              RT34GBSS            RT34GBSS1/CHA              

Samsung              RT34GBSS            RT34GBSS1/SML

Samsung              RT34GBSS            RT34GBSS1/XEF               

Samsung              RT34GBSW          RT34GBSW1/EUR

Samsung              RT34GBSW          RT34GBSW1/SML            

Samsung              RT34GBSW          RT34GBSW1/XEF

Samsung              RT34GBTS            RT34GBTS1/CHA              

Samsung              RT34GBTS            RT34GBTS1/XEF

Samsung              RT34GBTS            RT34GBTS1/XMA            

Samsung              RT34GCIS             RT34GCIS1/XSA

Samsung              RT34GCMB1       RT34GCMB1/BWT           

Samsung              RT34GCMG1      RT34GCMG1/BWT

Samsung              RT34GCMG2      RT34GCMG2/BWT          

Samsung              RT34GCSS            RT34GCSS1/XEP

Samsung              RT34GCSS            RT34GCSS1/XSH              

Samsung              RT34GCSS1         RT34GCSS1/BWT

Samsung              RT34GCSW          RT34GCSW1/BWT           

Samsung              RT34GCSW          RT34GCSW1/EUR

Samsung              RT34GCSW          RT34GCSW1/XEP             

Samsung              RT34GCSW          RT34GCSW1/XES

Samsung              RT34GCSW          RT34GCSW1/XSA            

Samsung              RT34GCSW2       RT34GCSW2/BWT

Samsung              RT34GCTS            RT34GCTS1/BWT             

Samsung              RT34GCTS            RT34GCTS1/XEP

Samsung              RT34GHTS           RT34GHTS1/CHA             

Samsung              RT34GHTS           RT34GHTS1/DAJ

Samsung              RT34GKEB           RT34GKEB1/XSG              

Samsung              RT34GKIH            RT34GKIH1/XEF

Samsung              RT34GKPN          RT34GKPN1/XSG             

Samsung              RT34GKSW          RT34GKSW1/GAR

Samsung              RT34GKSW          RT34GKSW1/HAG           

Samsung              RT34GKSW          RT34GKSW1/SUT

Samsung              RT34GKSW          RT34GKSW1/XEF             

Samsung              RT34GKTS            RT34GKTS1/XEF

Samsung              RT34GKTS            RT34GKTS1/XSG              

Samsung              RT34GLTS            RT34GLTS1/GAR

Samsung              RT34GLTS            RT34GLTS1/SUT               

Samsung              RT34GQSW         RT34GQSW1/JUM

Samsung              RT34GRMG         RT34GRMG1/XEP            

Samsung              RT34GRPN          RT34GRPN1/XSA

Samsung              RT34GRSW          RT34GRSW1/BWT           

Samsung              RT34GRSW          RT34GRSW1/XEP

Samsung              RT34GRTS            RT34GRTS1/BWT             

Samsung              RT34GRTS            RT34GRTS1/XEP

Samsung              RT34GTSW          RT34GTSW1/XSG            

Samsung              RT34MASS          RT34MASS1/BLS

Samsung              RT34MASS          RT34MASS1/BUL             

Samsung              RT34MASS          RT34MASS1/GEN

Samsung              RT34MASS          RT34MASS1/SUT             

Samsung              RT34MASS          RT34MASS1/XEF

Samsung              RT34MASS          RT34MASS1/XES              

Samsung              RT34MASS          RT34MASS1/XET

Samsung              RT34MASS(T)     RT34MASS1/MAR           

Samsung              RT34MASW        RT34MASW1/BLS

Samsung              RT34MASW        RT34MASW1/BUL           

Samsung              RT34MASW        RT34MASW1/CAF

Samsung              RT34MASW        RT34MASW1/EUR           

Samsung              RT34MASW        RT34MASW1/GEN

Samsung              RT34MASW        RT34MASW1/MOH        

Samsung              RT34MASW        RT34MASW1/XEF

Samsung              RT34MASW        RT34MASW1/XEH           

Samsung              RT34MASW        RT34MASW1/XES

Samsung              RT34MBSS           RT34MBSS1/EUR             

Samsung              RT34MBSS           RT34MBSS1/MAR

Samsung              RT34MBSS           RT34MBSS1/XEH             

Samsung              RT34MBSS           RT34MBSS1/XEO

Samsung              RT34MBSS           RT34MBSS1/XSP              

Samsung              RT34MBSS           RT34MBSS2/MAR

Samsung              RT34MBSS           RT34SBSS1/XME              

Samsung              RT34MBSW         RT34MBSW1/BUL

Samsung              RT34MBSW         RT34MBSW1/EUR           

Samsung              RT34MBSW         RT34MBSW1/RAD

Samsung              RT34MBSW         RT34MBSW1/SAC           

Samsung              RT34MBSW         RT34MBSW1/XEP

Samsung              RT34MBSW         RT34MBSW1/XES            

Samsung              RT34S                 RT34SRPN1/XSH

Samsung              RT34SASS            RT34SASS1/XME              

Samsung              RT34SASS            RT34SASS1/XSE

Samsung              RT34SASS            RT34SASS1/XSS

Samsung              RT34SASS            RT34SASS1/XST

Samsung              RT34SASS            RT34SASS1/XTC               

Samsung              RT34SCSS             RT34SCSS1/XSE

Samsung              RT34SCSS             RT34SCSS1/XSH               

Samsung              RT34SDIS             RT34SDIS1/XME

Samsung              RT34SDIS             RT34SDIS1/XSE 

Samsung              RT34SDIS             RT34SDIS1/XSS

Samsung              RT34SDIS             RT34SDIS2/XSV

Samsung              RT34SDSS            RT34SDSS1/XSV

Samsung              RT34SRIH             RT34SRIH2/XSV

Samsung              RT34SRMG          RT34SRMG2/XME

Samsung              RT34SRTS             RT34SRTS2/XME              

Samsung              RT34SRTS             RT34SRTS2/XSV

Samsung              RT34SSIS              RT34SSIS1/XME               

Samsung              RT34SSIS              RT34SSIS1/XSS

Samsung              RT34SSIS              RT34SSIS1/XSV 

Samsung              RT34SSIS              RT34SSIS1/XTC

Samsung              RT34SSPN1/XSH         RT34SSPN1/XSH     

Samsung              RT34SSTS             RT34SSTS1/XME

Samsung              RT34SSTS             RT34SSTS1/XSV

Samsung              RT34STPN            RT34STPN1/XSV

Samsung              RT34STPN            RT34STPN2/XME             

Samsung              RT34STSW           RT34STSW1/GAR

Samsung              RT34STSW           RT34STSW1/SUT              

Samsung              RT34SUIS             RT34SUIS1/XTC

Samsung              RT34SUMG         RT34SUMG1/CHA           

Samsung              RT34SUMG         RT34SUMG1/GAR

Samsung              RT34SUMG         RT34SUMG1/SUT            

Samsung              RT34VASS            RT34VASS1/BUL

Samsung              RT34VASS            RT34VASS1/MOH            

Samsung              RT34VASS            RT34VASS2/BUL

Samsung              RT34VASW          RT34VASW1/BUL            

Samsung              RT34VASW          RT34VASW2/BUL

Samsung              RT34WBTS           RT34WBTS1/SCL              

Samsung              RT35SDSS            RT34SDSS1/XME

Samsung              RT361GBSW       RT34GBSW1/ZAM           

Samsung              RT371GBEW       RT34GBEW1/JUM

Samsung              RT371GBSS         RT34GBSS1/FAL               

Samsung              RT371GBSS         RT34GBSS1/SUT

Samsung              RT371GBSW       RT34GBSW1/AIE              

Samsung              RT371GBSW       RT34GBSW1/ATC

Samsung              RT371GBSW       RT34GBSW1/BDW          

Samsung              RT371GBSW       RT34GBSW1/SUT

Samsung              RT371MAMG     RT34MAMG1/BLS           

Samsung              RT371MASW      RT34MASW1/ATC

Samsung              RT371MASW      RT34MASW2/ATC           

Samsung              RT37GBSS            RT37GBSS1/CHA

Samsung              RT37GBSS            RT37GBSS1/SML              

Samsung              RT37GBSS            RT37GBSS1/XEF

Samsung              RT37GBSS            RT37GBSS1/XEH              

Samsung              RT37GBSS            RT37GBSS1/XET

Samsung              RT37GBSW          RT37GBSW1/ABS            

Samsung              RT37GBSW          RT37GBSW1/EUR

Samsung              RT37GBSW          RT37GBSW1/SAH            

Samsung              RT37GBSW          RT37GBSW1/XEF

Samsung              RT37GBSW          RT37GBSW2/SAH            

Samsung              RT37GBTS            RT37GBTS1/XEF

Samsung              RT37GBTS            RT37GBTS1/XMA            

Samsung              RT37GBTS            RT37GBTS2/SAH

Samsung              RT37GCMB1       RT37GCMB1/BWT           

Samsung              RT37GCMG1      RT37GCMG1/BWT

Samsung              RT37GCMG2      RT37GCMG2/BWT          

Samsung              RT37GCSS            RT37GCSS1/XSH

Samsung              RT37GCSS1         RT37GCSS1/BWT             

Samsung              RT37GCSW          RT37GCSW1/BWT

Samsung              RT37GCSW          RT37GCSW1/XES             

Samsung              RT37GCSW          RT37GCSW1/XSA

Samsung              RT37GCSW2       RT37GCSW2/BWT           

Samsung              RT37GCTS            RT37GCTS1/BWT

Samsung              RT37GHTS           RT37GHTS1/CHA             

Samsung              RT37GHTS           RT37GHTS1/DAJ

Samsung              RT37GKEB           RT37GKEB1/XSG              

Samsung              RT37GKIH            RT37GKIH1/XEF

Samsung              RT37GKMG         RT37GKMG1/XMA         

Samsung              RT37GKPN          RT37GKPN1/XSG

Samsung              RT37GKSW          RT37GKSW1/ABS            

Samsung              RT37GKSW          RT37GKSW1/GAR

Samsung              RT37GKSW          RT37GKSW1/HAG           

Samsung              RT37GKSW          RT37GKSW1/SUT

Samsung              RT37GKSW          RT37GKSW1/XEF             

Samsung              RT37GKSW          RT37GKSW1/XMA

Samsung              RT37GKTS            RT37GKTS1/ABS              

Samsung              RT37GKTS            RT37GKTS1/XEF

Samsung              RT37GKTS            RT37GKTS1/XSG              

Samsung              RT37GLTS            RT37GLTS1/GAR

Samsung              RT37GLTS            RT37GLTS1/SUT               

Samsung              RT37GRIS             RT37GRIS1/BWT

Samsung              RT37GRMG         RT37GRMG1/BWT          

Samsung              RT37GRSW          RT37GRSW1/BWT

Samsung              RT37GRTS            RT37GRTS1/BWT             

Samsung              RT37GTSW          RT37GTSW1/XSG

Samsung              RT37MAMG       RT37MAMG1/MOH       

Samsung              RT37MASS          RT37MASS1/BLS

Samsung              RT37MASS          RT37MASS1/GEN            

Samsung              RT37MASS          RT37MASS1/MOH

Samsung              RT37MASS          RT37MASS1/SUT             

Samsung              RT37MASS          RT37MASS1/XEH

Samsung              RT37MASS          RT37MASS1/XEN             

Samsung              RT37MASW        RT37MASW1/BLS

Samsung              RT37MASW        RT37MASW1/CAF           

Samsung              RT37MASW        RT37MASW1/GEN

Samsung              RT37MASW        RT37MASW1/MOH        

Samsung              RT37MASW        RT37MASW1/XEF

Samsung              RT37MASW        RT37MASW1/XEN           

Samsung              RT37MBSS           RT37MBSS1/EUR

Samsung              RT37MBSS           RT37MBSS1/XEF              

Samsung              RT37MBSW         RT37MBSW1/BUL

Samsung              RT37MBSW         RT37MBSW1/RAD           

Samsung              RT37MBSW         RT37MBSW1/SAC

Samsung              RT37MBSW         RT37MBSW1/XEF            

Samsung              RT37MBSW         RT37MBSW1/XSA

Samsung              RT37MBSW         RT37MBSW2/XEF            

Samsung              RT37S             RT37SRPN1/XSH

Samsung              RT37SASS            RT37SASS1/XME              

Samsung              RT37SASS            RT37SASS1/XST

Samsung              RT37SASS            RT37SASS1/XSV               

Samsung              RT37SASW          RT37SASW1/XST

Samsung              RT37SCSS             RT37SCSS1/XSH               

Samsung              RT37SCTS             RT37SCTS1/XSE

Samsung              RT37SDIS             RT37SDIS1/XSV

Samsung              RT37SDIS1           RT37SDIS1/XST

Samsung              RT37SDIS1/XTC RT37SDIS1/XTC

Samsung              RT37SQSW2        RT37SQSW2/XST

Samsung              RT37SRPN           RT37SRPN2/XSV              

Samsung              RT37SSIS              RT37SSIS1/XME

Samsung              RT37SSIS              RT37SSIS1/XSV 

Samsung              RT37SSIS              RT37SSIS1/XTC

Samsung              RT37SSPN            RT37SSPN1/XSE               

Samsung              RT37SSPN1         RT37SSPN1/XST

Samsung              RT37SSPN1/XSH        RT37SSPN1/XSH      

Samsung              RT37ST2               RT37STMG2/XST

Samsung              RT37STPN            RT37STPN1/XSS               

Samsung              RT37STSW           RT37STSW1/CHA

Samsung              RT37STSW           RT37STSW1/GAR             

Samsung              RT37STSW           RT37STSW1/SUT

Samsung              RT37STTS2           RT37STTS2/XST

Samsung              RT37SUIS             RT37SUIS1/XSE

Samsung              RT37SUIS             RT37SUIS1/XTC

Samsung              RT37SUMG         RT37SUMG1/CHA

Samsung              RT37SUMG         RT37SUMG1/GAR           

Samsung              RT37SUMG         RT37SUMG1/SUT

Samsung              RT37SUPN           RT37SUPN1/XSE              

Samsung              RT37SUPN1        RT37SUPN1/XST

Samsung              RT380DASW       RT34DKSW1/HAC            

Samsung              RT38DASW          RT34DBSW1/HAC

Samsung              RT38SDIS             RT37SDIS1/XME               

Samsung              RT391GBSW       RT37GBSW1/ZAM

Samsung              RT3GTSW            RT30GTSW1/HAC            

Samsung              RT3GUPN            RT30GUPN1/HAC

Samsung              RT3GUTS             RT30GUTS1/HAC             

Samsung              RT401GBSS         RT37GBSS1/JMG

Samsung              RT401GBSW       RT37GBSW1/JMG           

Samsung              RT401MASS        RT37MASS1/JMG

Samsung              RT401MASW      RT37MASW1/JMG          

Samsung              RT411GBEW       RT37GBEW1/JUM

Samsung              RT411GBSS         RT37GBSS1/GAR             

Samsung              RT411GBSS         RT37GBSS1/JUM

Samsung              RT411GBSS         RT37GBSS1/SUT              

Samsung              RT411GBSW       RT37GBSW1/ATC

Samsung              RT411GBSW       RT37GBSW1/GAR           

Samsung              RT411GBSW       RT37GBSW1/SUT

Samsung              RT411GBTS         RT37GBTS1/JUM             

Samsung              RT411GBTS         RT37GBTS2/MTR

Samsung              RT411GKMG       RT37GKMG1/MTR          

Samsung              RT411MASS        RT37MASS1/ATC

Samsung              RT411MASW      RT37MASW1/ATC           

Samsung              RT411MASW      RT37MASW2/ATC

Samsung              RTS331GBSW    RT30GBSW2/JUM           

Samsung              SR293MW           RT34GRSW1/XSA

Samsung              SR301NW           RT34MBSW2/XSA           

Samsung              SR331NT             RT37MBSS1/RAD

SAMSUNG RT41KSSW1/E4